Πληροφορίες Ενοικίασης

Όροι ενοικίασης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

 • Ηλικία οδηγού
  Το ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι αυτό των 21 ετών.
 • Δίπλωμα οδήγησης
  Ο ενοικιαστής πρέπει να κατέχει το δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 12 μήνες και να διαθέτει Ελληνική Ευρωπαϊκή  άδεια οδήγησης.
  Κάτοχος διπλώματος εκτός Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει και το Διεθνές δίπλωμα μαζί του.
 • Σας ενημερώνουμε ότι η πιστωτική κάρτα είναι απαραίτητη για την ενοικίαση αυτοκινήτου.

ΤΙΜΕΣ

 • Η εταιρεία μας εγγυάται την συγκεκριμένη τιμή που εμφανίζεται στην κράτηση.
 • Οι τιμές υπολογίζονται βάσει της ημερομηνίας έναρξης της ενοικίασης. Μια ημέρα ενοικίασης σημαίνει έως 24 ώρες.

 

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

     Οι τιμές περιλαμβάνουν:

 1. Ελέυθερα χιλιόμετρα
 2. Ασφάλιση
 3. 17% ΦΠΑ
 4. Οδική βοήθεια
 5. Παράδοση και παραλαβή των υπηρεσιών
 6. Χάρτης της Χίου

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 • Ασφάλεια ως προς τρίτους: Περιέχουν όλα τα αυτοκίνητα στην αρχική τιμή.
 • Μικτή Ασφάλεια (CDW): Η Μικτή ασφάλιση καλύπτει ζημιές στο αυτοκίνητο της εταιρείας μας. Παρέχεται κατόπιν επιθυμίας του πελάτη μεμια ημερήσια χρηνατική επιβάρυνση σύμφωνα με το τύπο του αυτοκινήτου. Κάθε Μικτή ασφάλεια περιέχει ποσό απαλλαγής σε περίπτωση ζημιάς. Σε περίπτωση ατυχήματος και εφόσον υπάρχει Μίκτη ασφάλεια ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει το ποσό απαλλαγής που αναγράφεται στο συμβόλαιο του.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 • Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου, ο δείκτης της βενζίνης να δείχνει στο ίδιο σημείο, όπως στην αρχική ένδειξη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 • Η επιστροφή του αυτοκινήτου γίνεται κατόπιν συνεννόησης κατά την έναρξη της ενοικίασης.

 

*Σημείωση: ο ενοικιαστής είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, εάν δεν γίνει αναφορά στην εταιρεία μας. Επίσης εάν το αυτοκίνητο το οδηγούσε άλλος πέραν τον αναγραφόμενο οδηγό του μισθωτήριου συμβολαίου, καθώς εάν υπήρξε αδιαφορία / αμέλεια κατά την χρήση του αυτοκινήτου.
Απαγορεύονται τα ζώα στην καμπίνα του αυτοκινήτου